Gå direkt till innehåll
Stjärnägg – Drivande kraft i den hållbara omställningen!

Pressmeddelande -

Stjärnägg – Drivande kraft i den hållbara omställningen!

Alla delar vi den gemensamma utmaningen att minska belastningen på vår planet. Ett hållbart resursutnyttjande är ett måste. Inte minst har livsmedelssektorn en viktig uppgift att fylla, när det gäller att aktivt arbeta för en hållbar produktion och konsumtion av mat.

En livscykelanalys av ägg, som genomfördes av RISE 2019, visar på att svenska ägg är det mest klimatsmarta animaliska livsmedlet. Resultatet visar också att sedan den tidigare mätningen från 2008 har de svenska äggens klimatavtryck minskat med hela 25%. Trots dessa positiva resultat för ägg generellt sett, har vi från Stjärnäggs sida visat att det finns stor potential för att göra äggproduktion ännu mer hållbar. Sedan RISE livscykelanalys 2019, har vi inom Stjärnägg genom att enbart ersätta sojan i hönornas foder med mer närodlade proteinråvaror lyckats minska äggens klimatbelastning med ytterligare 20%, jämfört med RISE resultat 2019.

- Sporrade av de goda resultaten som vi tillsammans med våra leverantörer har uppnått i olika projekt och punktinsatser, tar vi nu steget fullt ut genom att utveckla en, för hela värdekedjan, långsiktig hållbarhetsstrategi, säger Håkan Burlin, VD på Stjärnägg .

Som stöd för att utveckla en långsiktig hållbarhetsstrategi och konkret hantering har Stjärnägg engagerat Mikaela Schain från Shines hållbarhetsbyrå. Uppdraget består i att, förutom utvecklingen av strategi och handlingsplaner, öka kunskapen inom Stjärnäggs organisation för samtliga delar inom hållbarhetsarbetet.

- Målsättning är att hållbarhetsarbetet i framtiden ska bedrivas dagligen som en naturlig uppgift inom alla delar inom Stjärnäggs verksamhet, liksom inom hela äggproduktionen, säger Mikaela Schain.

Strategiarbetet, som beräknas vara klart under första halvåret, har skapat ett stort engagemang, och kommer att involvera alla delar inom hela Stjärnäggsgruppen.

- Målbilden är tydlig och klar – Stjärnägg ska leda utvecklingen för en hållbar äggproduktion samt vara en positiv och drivande kraft för den hållbara omställningen inom svensk livsmedelsproduktion, konstaterar Håkan Burlin, VD på Stjärnägg.

För mer information, kontakta:

Håkan Burlin, VD Stjärnägg, 0708–952114, hakan.burlin@stjarnagg.se

Mikaela Schain, Shine hållbarhetsbyrå, 073–3121317, mikaela@shine.to

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stjärnägg bildades år 2002 under devisen “Lokala äggleverantörer i samverkan”. Stjärnägg är idag marknadsledare på ägg i Sverige. Stjärnägg ägs av KG:s Ägg, Thuressons Hönseri samt Västkustägg. Äggen kommer från svenska producenter med en spridning över hela landet. Från totalt åtta anläggningar levererar vi våra ägg och äggprodukter till kunder inom svensk dagligvaruhandel, servicehandel och grossister inom restaurang & storhushåll.

www.stjarnagg.se

Kontakter

Håkan Burlin

Håkan Burlin

Presskontakt CEO 013239097
Jörgen Ottebäck

Jörgen Ottebäck

Presskontakt Sales & Marketing manager 013239095

Relaterat innehåll