Gå direkt till innehåll
Stjärnägg ansluter sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk

Pressmeddelande -

Stjärnägg ansluter sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk

Sveriges ledande äggleverantör Stjärnägg ansluter sig nu till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Med mer hållbart odlat spannmål från programmet som del av sitt foder kan Stjärnägg fortsätta att minska sitt klimatavtryck, med sikte på -35% fram till 2030.

Enligt nyligen genomförda klimatberäkningar är det genom hönans foder som Stjärnägg har störst möjlighet att nå sina hållbarhetsmål. Spannmålet utgör den enskilt största ingrediensen i hönans foder, och genom att förbättra dess klimatpåverkan kan Stjärnägg göra betydande framsteg mot sina mål.

Mot bakgrund av detta har Stjärnägg fattat beslut att ansluta sig till Klimat & Natur – Lantmännens program för framtidens jordbruk. Programmet innehåller konkreta åtgärder som minskar klimatpåverkan från odlingen och gynnar den biologiska mångfalden, såsom fossilfria bränslen i traktorn och blommande zoner på åkern, som lockar insekter och pollinatörer. Sedan starten av programmet 2015 har klimatpåverkan från odlingen av spannmål minskat med upp till -45%, jämfört med svensk konventionell odling. Genom det mer hållbart odlade spannmålet kommer Stjärnägg att kunna leverera ännu mer klimatsmarta ägg och bidra till en hållbarare bransch.

Stjärnägg strävar efter att vara en föregångare inom hållbar äggproduktion och arbetar aktivt för att minska sin klimatpåverkan. Genom att ansluta sig till Klimat & Natur-programmet kommer företaget att fortsätta att utveckla och implementera innovativa lösningar för att minska sitt klimatavtryck.

- Vi är stolta över att gå med i Klimat & Natur-programmet och ta ytterligare steg mot att minska vårt klimatavtryck. Genom att sätta upp tydliga mål och genomföra åtgärder för att minska utsläppen, strävar vi efter att vara en föregångare i äggbranschen gällande hållbarhet. säger Håkan Burlin, VD på Stjärnägg.

- Vi är glada att få välkomna Stjärnägg in i det här partnerskapet. Genom Klimat & Natur kan vi, tillsammans med våra kunder, erbjuda konsumenter mer hållbara produkter samtidigt som vi skapar incitament för lantbrukarna att använda mer hållbara odlingsmetoder på gården, säger Magnus Kagevik, VD och koncernchef Lantmännen.

    Läs mer om Lantmännens odlingsprogram – Klimat & Natur, www.lantmannen.se/framtidens-jordbruk/klimat-natur/

    Läs mer om Stjärnägg, www.stjarnagg.se

    Läs mer om Stjärnäggs hållbarhetsarbete, stjarnagg.se/hallbarhet

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    Stjärnägg bildades år 2002 under devisen “Lokala äggleverantörer i samverkan”. Stjärnägg är idag marknadsledare på ägg i Sverige. Stjärnägg ägs av KG:s Ägg, Thuressons Hönseri samt Västkustägg. Äggen kommer från svenska äggproducenter med en spridning över hela landet. Från totalt åtta anläggningar levererar vi våra ägg och äggprodukter till kunder inom svensk dagligvaruhandel, servicehandel och grossister inom restaurang & storhushåll.

    www.stjarnagg.se

    Kontakter

    Håkan Burlin

    Håkan Burlin

    Presskontakt CEO 013239097
    Jörgen Ottebäck

    Jörgen Ottebäck

    Presskontakt Sales & Marketing manager 013239095

    Relaterat innehåll