Gå direkt till innehåll
EN DRIVANDE KRAFT I DEN HÅLLBARA OMSTÄLLNINGEN

Pressmeddelande -

EN DRIVANDE KRAFT I DEN HÅLLBARA OMSTÄLLNINGEN

Stjärnägg lanserar nu sin hållbarhetsstrategi, och tar med den en ledande roll i den hållbara omställningen inom äggnäringen. "Vi befinner oss i en tid av stora utmaningar för planet och människor. Vi vill vara en drivande kraft för den hållbara omställningen inom äggnäringen och en positiv kraft i svensk livsmedelsproduktion," säger Håkan Burlin, VD på Stjärnägg.

Under det senaste året har hela Stjärnäggs organisation involverats i framtagandet av en ambitiös hållbarhetsstrategi. Arbetet har omfattat utbildning inom hållbarhet, genomförande av klimatberäkningar och påverkansanalyser i hela företagets värdekedja samt en omfattande dialog med intressenter. "Vi har lärt oss mycket och ser med ödmjukhet fram emot att på ett strukturerat sätt driva hållbarhetsfrågorna inom äggnäringen," berättar Håkan Burlin, VD på Stjärnägg

Strategin bygger på FN:s globala mål för hållbar utveckling. Baserat på de globala målen har Stjärnägg valt ut fem fokusområden, inom vilka Stjärnägg har satt upp ett större antal specifika mål där vi ser möjligheter att göra störst positiva förändringar. "Vårt mål är att vara i framkant när det gäller att möta dagens utmaningar och att vara en positiv kraft för kommande generationer, säger Mikaela Schain, hållbarhetschef på Stjärnägg.

De fem fokusområden som Stjärnägg har valt ut är;


Stjärnäggs strategi rymmer bland annat mål för att öka den biologiska mångfalden, etablera en erkänd standard för hållbar vattenanvändning och minska klimatavtrycket. Stjärnägg kommer att göra ett åtagande till Science Based Targets och då bland annat minska utsläppen per kilo ägg med 35% till 2030. "En aktiv och nära samverkan med våra intressenter i såväl framförvarande, som bakomvarande led kommer att vara en förutsättning för att vi ska nå framgång med vår strategi," fortsätter Mikaela.

Med sin strategi positionerar sig Stjärnägg som en drivande kraft för en hållbar äggnäring och strävar efter att inspirera och engagera inte bara sina leverantörer, medarbetare och kunder utan hela branschen på dess väg mot en hållbar framtid.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Håkan Burlin, 013 23 90 96 alt Hållbarhetschef Mikaela Schain, 073 312 13 17

Läs gärna Stjärnäggs Hållbarhetsstrategi i sin helhet på www.stjarnagg.se/hallbarhet

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Stjärnägg bildades år 2002 under devisen “Lokala äggleverantörer i samverkan”. Stjärnägg är Sveriges största äggleverantör. Stjärnägg ägs av KG:s Ägg, Thuressons Hönseri samt Västkustägg. Äggen kommer från svenska producenter med en spridning över hela landet. Från totalt åtta anläggningar levererar vi våra ägg och äggprodukter till kunder inom svensk dagligvaruhandel, servicehandel och grossister inom restaurang & storhushåll.

www.stjarnagg.se

Kontakter

Håkan Burlin

Håkan Burlin

Presskontakt CEO 013239097
Jörgen Ottebäck

Jörgen Ottebäck

Presskontakt Sales & Marketing manager 013239095

Relaterat innehåll