Gå direkt till innehåll
Stjärnägg inleder samarbete med U&We

Nyhet -

Stjärnägg inleder samarbete med U&We

Som en grundläggande del i framtagningen av sin hållbarhetsstrategi har Stjärnägg valt att inleda ett samarbete med Sveriges med innovativa hållbarhetsbyrå, U&We. Tillsammans ska de göra en klimatberäkning av verksamhetens totala klimatpåverkan.

En klimatberäkning ger en bra bild av nuläget, och blir ett bra beslutsunderlag för att göra rätt prioriteringar, sätta klimatmål och hanteringsplaner till vår hållbarhetsstrategi. Här har U&We en viktig roll i arbetet då de har spetskompetens inom hållbarhet, miljö och klimat säger Jörgen Ottebäck, marknadsansvarig Stjärnägg.

En klimatberäkning gör det möjligt att sätta siffror på klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv och även jämföra produkter med varandra för att möjliggöra för kunder att göra aktiva val. Med en klimatberäkning som grund har företaget även bättre möjlighet att utvärdera eventuella klimatrisker vid kommande investeringar.

Genom att kartlägga sitt klimatfotavtryck kommer Stjärnägg få kunskap om vilka utsläpp i värdekedjan som är mest betydande, vilka minskningsåtgärder som har störst potential samt ett robust underlag för att sätta klimatmål. Vi på U&We ser fram emot att arbeta tillsammans för en ännu mer hållbar äggbransch, säger Annie Månsson på U&We

Mer om U&We:

U&We är en konsultbyrå med över 25 års erfarenhet inom hållbarhet och med kunder i många olika branscher. Företaget beskriver sig själva som ”Catalyst for Good Business” och ambitionen är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar de alltid högt i arbetet med hållbarhetsdriven affärsutveckling. U&We drivers av att se samarbets-partners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Läs mer på www.uandwe.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Håkan Burlin

Håkan Burlin

Presskontakt CEO 013239097
Jörgen Ottebäck

Jörgen Ottebäck

Presskontakt Sales & Marketing manager 013239095